ปณิธาน
เจ้าของแบรนด์

ปณิธานเจ้าของแบรนด์

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 บริษัทของเราได้ดำเนินธุรกิจ ในฐานะการเป็นผู้จัดจำหน่ายน้ำผึ้งภายใต้แบรนด์น้ำผึ้งคุณภาพที่มีชื่อว่า “อองตอง OngDhong” ด้วยแนวคิดของความมุ่งมั่นและการทุ่มเท นั่นหมายถึง การมุ่งมั่นที่จะทุ่มเทความตั้งใจ ความรู้ความสามารถ จากประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานกว่า 30 ปี ทั้งหมดในการคัดสรรน้ำผึ้งคุณภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค ในรูปแบบ Premium Product Premium Brand

ดังนั้นบริษัทขอให้คำมั่นสัญญากับลูกค้าทุกท่านว่า พวกเราจะสรรหาน้ำผึ้งทุกหยด ด้วยความรู้ความสามารถ และความตั้งใจทั้งหมดที่มีของพวกเราทุกคน ให้ได้มาซึ่งน้ำผึ้งคุณภาพดีที่สุด เพื่อส่งตรงถึงมือผู้บริโภคทั่วทั้งโลก ดังคำที่ว่า BEST QUALITY TILL THE LAST DROP”

สุดท้ายนี้ “อองตอง” ขอกราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านอย่างจริงใจ ที่ให้การตอบรับสินค้าของเรามาโดยตลอด และพวกเราทุกคนหวังเสมอว่า พวกเราจะมีโอกาสรับใช้ลูกค้าทุกๆท่านตลอดไป