น้ำผึ้งดอกไม้ป่า

001

น้ำผึ้งจากดอกไม้ป่าเป็นน้ำผึ้งที่ได้รับความสนใจมากๆอีกชนิดหนึ่งเพราะเป็นน้ำผึ้งที่ได้มาจากดอกไม้นานาพรรณที่ผลิบานในธรรมชาติที่มีอากาศเย็นสบาย น้ำผึ้งชนิดนี้มีสีน้ำตาลอ่อนใสและอุดมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหาร