น้ำผึ้งดอกลำไย

001

น้ำผึ้งที่ได้จากดอกลำไยเป็นน้ำผึ้งที่มีกลิ่น หอม หวาน เข้มข้น เป็นที่นิยมอย่างมากในกลุ่มผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ