ติดต่อเรา

บริษัท ฮันนี่ โพลีพลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่) 27 ถ.บ้านแพะ ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 โทร: (+66) 53240188 ต่อ 14 แฟกซ์: (+66) 53240189 อีเมล์: info@ongdhong.com

google maps