เกี่ยวกับฟาร์ม

น้ำผึ้งแบรนด์ “อองตอง” ทุกหยดที่ส่งถึงมือผู้บริโภค เราได้คัดสรรมาจากฟาร์มผึ้งที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ด้วยความตั้งใจของเราที่ว่า “เราจะสร้างแบรนด์น้ำผึ้งคุณภาพ” โดยต้องเริ่มต้นจากการคัดสรรแหล่งที่มาของวัตถุดิบ ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญ ก่อนจะนำน้ำผึ้งเข้าสู่กระบวนการผลิตและบรรจุต่อไป ดังนั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราทุกคนพยายามที่จะสั่งสมประสบการณ์และแสวงหาความรู้ เกี่ยวกับธรรมชาติของผึ้งและการได้มาซึ่งน้ำผึ้งคุณภาพ จนผู้บริโภคสามารถมั่นใจว่า น้ำผึ้งแบรนด์ “อองตอง” เป็นแบรนด์น้ำผึ้งที่เน้นเรื่องของคุณภาพอย่างแท้จริง ดังคำกล่าวที่ว่า “Best Quality Till The Last Drop”

 

about_farm

 

มาตรฐานฟาร์มผึ้งที่ได้รับ

  • GAP (Good Agriculture Practices: GAP)การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับปศุสัตว์ ของกรมปศุสัตว์

 

 

 

มาตรฐานโรงงานผลิตที่ได้รับ

  • HACCP CODEX
  • GMP CODEX
  • GMP รับรองโดย กรมปศุสัตว์
  • HALAL FOOD
  • FDA (The United States Food and Drug Administration)
  • FDA (Thailand Food and Drug Administration)

 

certifiateหลังโบรชัวร์